Menu Zavřeno

jde to ještě lépe – aneb řekni to obrazem

Několik poslední dní, po startu nového systému svozu odpadu, vzrůstá obava, že nové četnosti svozu 1 x za 14 budou nedostačující. Ve výjimečných případech tomu tak může být. Důvodem mohou být např. nedostačující prostorové možnosti pro umístění většího počtu nádob na tříděné komodity. Ať už se jedná o RD nebo aktuálně řešené bytové domy. Tyto případy postupně řešíme individuálně.

Jedním z nejčastějších argumentů proti novému systému třídění je věta: „my už ale třídíme“. V naprosté většině domácností tomu tak je a těmto domácnostem patří obrovský dík. Vyzkoušel jsem však, nakolik je třídění opravdu na limitu možností. V pátek 8. 10. 2021 jsem si do areálu Hájek nechal z vytipovaných lokalit přivézt náhodně vybrané kontejnery …

… a začal třídit.

Po velmi zevrubném třídění se na dvoře sběrného dvora na Hájku objevilo několik dalších, vytříděných, hromad. Podotýkám, že na obou lokalitách je dlouhodobě k dispozici dostatek kontejnerů na tříděný odpad. Výsledek je patrný z následujících fotografií.

Lze jednoznačně konstatovat, že roztříděním se objem směsného odpadu snížil na polovinu. Je nutné upozornit, že tímto způsobem již nebylo možné roztřídit odpad 100%, kvůli jeho promíchání při vysypání do těchto kontejnerů. Pokud by docházelo k důslednému třídění, ještě před vhozem do kontejnerů, snížil by se objem zbylého směsného odpadu ještě zhruba o jednu třetinu. Rozumím, že tento model není určující pro všechny lokality, zejména u rodinných domů tento problém neočekáváme, nicméně, pro stávající situaci a související snahu maximálně snížit produkci komunálního odpadu, je velmi vypovídající.

… jde to tedy ještě lépe. Pavel Kvasil, ředitel TSH