Menu Zavřeno

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č515/2020 Sb. , která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Název

Technické služby Hostivice, příspěvková organizace

  1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice

  1. Organizační struktura

Ředitel organizace

Hlavní fin, účetní

Personální agenda, mzdová účetní, bytové a nebytové hospodářství

Sekretariát, hlavní pokladna

Obchodní referent

Mistr ČOV a voda

Mistr dopravy, odpadů, VPP

  1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Technické služby Hostivice

Jiráskova 100
253 01 Hostivice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Technické služby Hostivice

Jiráskova 100
253 01 Hostivice

4.3 Úřední hodiny

po – 7:00 -17:00

út – 7:00 – 15:30

st – 7:00 – 15:30

čt – 7:00 – 15:30

pá – 7:00– 14:00
4.4 Telefonní čísla

Sekretariát – 222 368 241

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA střediska vodovodů a kanalizací – 725 935 111

HAVARIJNÍ SLUŽBA na čištění kanalizací – 603 847 144

4.5 Adresa internetové stránky

www.tshostivice.cz

4.6 Adresa podatelny

Technické služby Hostivice

Jiráskova 100
253 01 Hostivice

4.7 Elektronická adresa podatelny

kvasil@tshostivice.cz

4.8 Datová schránka

ji9mb9u

  1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:
KB 33836111/0100
ČS 391734369/0800

  1. IČO

00875210

7. Plátce daně z přidaného hodnoty

CZ00875210

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet TSH – 2024 – návrh

Rozpočet TSH – výhled rozpočtu 2024 – 2027 – návrh

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat osobně na sekretariátu TS Hostivice

10. Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání lze provést na sekretariátu TS Hostivice v úředních hodinách.

Poslat datovou schránkou, nebo emailem.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

11.2 Vydané právní předpisy

Technické služby Hostivice nevydávají žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Organizace v současné době neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

13.2.2 Výhradní licence

Organizace v současné době nemá žádné licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2018 TS Hostivice

Výroční zpráva za rok 2019 TS Hostivice

Výroční zpráva za rok 2020 TS Hostivice

15. Odpovědi dle zákona č. 106/199 Sb.

Poskytnuté informace

Odpověď 1/2019