Menu Zavřeno

DODÁVKA VODY Z JINÉHO ZDROJE V LOKALITÁCH JENEČEK A ZA MLÝNEM

V souvislosti s průběhem servisních prací na přiváděcím řadu Kopanina – Kladno, realizované Středočeskými vodárnami bude

v období od 20. 3. 2023 do 30. 6. 2023 v lokalitách Jeneček a Za Mlýnem pitná voda dodávána z jiného zdroje.

Důsledkem toho dojde ke zvýšení tvrdosti vody ze stávající hodnoty 1,2 mmol /l, 6,2 něm. stupně – Želivka /voda z Prahy/ na 3,4 mmol /l , 19,0 něm. stupně – KSM /voda z Kladna/

Další parametry – rozdíly jsou patrné z přiložených tabulek.

https://tshostivice.cz/wp-content/uploads/2023/03/Sablona-kvality-2022-_-KSKM-M.-Vrutice.pdf

https://tshostivice.cz/wp-content/uploads/2023/03/Sablona-kvality-2022-_-KSKM-Zelivka.pdf

Zdůrazňujeme, že kvalita dodávané pitné vody splňuje ve všech ohledech parametry platné legislativy pro pitnou vodu /zejména vyhl.č. 252/2004 Sb. v platném znění /.

Děkujeme za pochopení.