Menu Zavřeno

OMEZENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

Z důvodu realizace investiční akce – sanace části vodovodního potrubí na dálkovém přivaděči Praha/Kladno, jehož vlastníkem je společnost Vodárny Kladno-Mělník, dojde v termínu:

od 6. 3. 2023 od 9 hod. do 12. 3. 2023 do 12 hod.

ke snížení tlaku ve vodovodní síti města Hostivice. Dále může přechodně dojít ke snížení organoleptických vlastností dodávané pitné vody, zejména zákalu.

Provozovatel vodovodu pro město Hostivice, Technické služby Hostivice, provedou veškeré manipulace a intenzivní využití vlastních zdrojů tak, aby byly dopady realizace na místní vodovodní síť co nejmenší a aby byla zachována kontinuální dodávka pitné vody pro celé město.

Děkujeme za pochopení