Menu Zavřeno

Změna četnosti svozu odpadu od 1. 7. 2022 – BIO a SKO

S účinností od 1. 7. 2022 dochází ke změně četnosti svozu odpadu.

Bioodpad (BIO) a směsný komunální odpad (SKO) budou v období 3. kvartálu roku 2022
(letní období) sváženy s četností 1x týdně.

Nutným krokem je pak změna v termínech svozu papíru (PAP) a plastu (PLA).
Četnost 1x za 14 dní zůstane u papíru a plastu zachována.

V jednom týdnu bude tedy svážen SKO, BIO a PAP. V dalším týdnu pak SKO, BIO a PLA.